donderdag, 24 september 2020

Agenda

27 september  9.30 uur

 

Ds. R. van Dam, Bûtenpost

Ouderling van dienst: Hieke Veenstra

Diaken van dienst: Jikke Sikma

Lectrix: Els de Boer-Sijszeling

                   

Orgel/piano: Jaep Meems

m.m.v. Marleen van der Lei, viool

Beamer: Gosse Bakker

Collecte: Kerk

 

Na de dienst: Koffie in 't Kompas 

NL29 RABO 0363 0060 28

tnv  Geref. kerk

……………………………………..

Recente opnames

Video 16 augustus

Video 23 augustus

Video 30 augustus

Video 6 september

Video 13 september

Video 20 september 

 

 

 

 

 

Berichtgeving

Gemeenteleden,

De kerkenraad heeft besloten dat per 5 juli 2020 weer kerkdiensten kunnen worden gehouden met het aantal personen dat is toegestaan met inachtneming van de 1,5 mtr. maatregelen. Voor wat betreft de samenzang betracht de kerkenraad nog de nodige voorzichtigheid en heeft daarom besloten dat er tijdens de diensten niet gezongen wordt.

Omdat het aantal veilige zitplaatsen beperkt is, is het noodzakelijk dat men zich voor elke zondag aanmeld bij de contactpersoon zodat wordt voorkomen dat de beschikbare plaatsen wordt overschreden en om teleurstellingen te voorkomen.

Contactpersoon: Bennie van der Heide

Aanmelden op zaterdag van 09.00 - 12.00

tel. nr.: 0654 927 667

 

Video's

20 september  9.30 uur

viering Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. G. van Wieren

Ouderling van dienst: André van Lingen

Diaken van dienst:  Jappie Ellens

Lector: Hannie Meetsma-Postma

Organist: Hennie v.d. Meer

Beamist: Thomas Veenstra

Na de dienst: Koffie in 't Kompas 

 Collecte: Diaconie

NL76 RABO 0363 0113 90
Tnv  Diaconie Geref. kerk

 

 

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login