zondag, 18 april 2021

Berichtgeving

Laatste nieuws ( 25 februari 2021)

Betreft het zingen in de kerk.

Corona Niewsbrief Februari

Paasboodschap 2021

 

Komende diensten, uitsluitend online.

 

Zondag 18 april  09.30 uur

Voorganger: ds. W. Feenstra

Ouderling van dienst: Hein Vogt

Diaken van dienst: Jikke Sikma

Lector: Griet de Boer - vd Wal

Orgel: Hennie van der Meer

Collecte: Kerk

U kunt uw gaven overmaken op 

NL29 RABO 0363 0060 28

tnv.  Geref. kerk Twijzelerheide

 

In de videos van 3 en 4 april zijn de storingen in de audio hersteld

Ook de dienst van 11 april is grotendeels hersteld

 

 

 

 

 

Video's

Zondag 11 april 2021 9.30 uur

ds. A. Bouman

 

Zondag 18 april 2021 9.30 uur

ds. W. Feenstra

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login