zondag, 26 januari 2020

Agenda

26 januari

        9.30 Themadienst

30 januari

         9.30 GGG bij Ali de Wal

        20.00 GGG op Tolwei 44

2 februari

       9.30 ds. G. Postma, Wâlterswâld

       9.30 en 11.00 Viering Heilig Avondmaal

16 februari

      9.30 ds. T. Oldenhuis, Coevorden

23 februari

       9.30 Themadienst

KapernaĆ¼m

 

Mattheüs 4: 12 - 22

 

Het begin van Jezus' prediking

 

Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij terug naar Galilea.

Hij verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali,

opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei:

Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken,

het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan.

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

 

lees meer....KapernaĆ¼m

Epifanie

Psalm 139: 1 - 12

 

De HEERE weet alles

 

Een psalm van David, voor de koorleider.

 

HEERE, U doorgrondt en kent mij.

Ú kent mijn zitten en mijn opstaan,

U begrijpt van verre mijn gedachten.

U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,

U bent met al mijn wegen vertrouwd.

Al is er nog geen woord op mijn tong,

zie, HEERE, U weet het alles.

U sluit mij in van achter en van voren,

U legt Uw hand op mij.

Dit kennen – het is mij te wonderlijk,

te hoog, ik kan er niet bij.

Waar kan ik Uw Geest ontgaan,

waar Uw aangezicht ontvluchten?

Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar;

of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.

Nam ik vleugels van de dageraad,

woonde ik aan het einde van de zee,

ook daar zou Uw hand mij leiden

en Uw rechterhand mij vasthouden.

Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! –

dan is de nacht een licht om mij heen.

Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister,

maar de nacht licht op als de dag,

de duisternis is als het licht.

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login