donderdag, 21 november 2019

Agenda

24 november

9.30  mw. ds. C. Nicolay

1 december

9.30  ds. T. Huttenga

8 december

9.30  mw. A. Plantinga

15 december

9.30 ds. P.W. Dekker

22 december

9.30 ds. L. Blees

Jeruzalem

 

Lukas 21: 5 - 19

De verwoesting van Jeruzalem voorzegd

En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei Hij:

Wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt: Er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden die niet afgebroken zal worden.

En zij vroegen Hem: Meester, wanneer zal dat dan zijn en wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren?

En Hij zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en: De tijd is nabijgekomen. Ga hen dan niet achterna.

En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde.

Toen zei Hij tegen hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk;

en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.

Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam.

En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen.

Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen.

Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan.

En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden.

En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.

Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan.

Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.

10de van de herfst

Psalm 46

Een vaste burcht is onze God

Een lied op Alamoth, voor de koorleider,

van de zonen van Korach.

God is ons een toevlucht en kracht;

Hij is in hoge mate een hulp gebleken

in benauwdheden.

Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde

de aarde van plaats

en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.

Laat haar water bruisen, laat het schuimen,

laat de bergen beven door haar onstuimigheid.

De beekjes van de rivier verblijden de stad van God,

het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste.

God is in haar midden, zij zal niet wankelen;

God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.

De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden;

Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg.

De HEERE van de legermachten is met ons;

de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.

Kom, zie de daden van de HEERE,

Die verwoestingen op de aarde aanricht;

Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde

der aarde,

de boog breekt en de speer in stukken slaat,

de wagens met vuur verbrandt.

Geef het op en weet dat Ik God ben;

Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken,

Ik zal geroemd worden op de aarde.

De HEERE van de legermachten is met ons;

de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login