zondag, 29 maart 2020

Agenda

09.30 uur*: gezamenlijke (audio)dienst met

ds. G. Timmer

te beluisteren via Kerkomroep.nl

 

Liturgie 29 maart

Ps. 42: 1, 3, 5

Johannes 11: 17-44

NLB 534: 1, 2, 3, 4

Onze Vader

Zegen

NLB 416: 1, 2, 3, 4

 

 

Berichtgeving i.v.m. Coronavirus

[26-03-2020 update]: Corona nieuwsbrief  Classis

[20-03-2020 update]: Corona nieuwsbrief  Classis

 

Gemeenteleden,

 

De kerkeraad heeft besloten, mede op het dringende advies van de regering en PKN, tot 1 juni geen kerkdiensten te houden. 

Via de Foarearst zullen we u op de hoogte houden.

 

Verzoek dit bericht zoveel mogelijk te delen.

 

De kerkeraad

 

 

Lazarus

 

Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.

Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien stadiën daarvandaan.

En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer.

Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten.

Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn,

maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.

lees meer....Lazarus

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login