dinsdag, 25 juni 2019

Agenda

7 juli
09.30 uur: ds. P. Dijkstra

14 juli
09.30 uur: ds. T. Huttenga

21 juli
09.30 uur: mw ds. G. Borger- Koetsier

28 juli

09.30 uur: ds. R.A. Wouda (Herv. kerk)

Volgen van Jezus

De bronafbeelding bekijken
 

Lucas 9: 51 - 62

Jezus door Samaritanen verworpen

Het geschiedde, toen de dagen van Zijn opneming vervuld werden, dat Hij Zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen.

En Hij stuurde boden voor Zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor Hem voorbereidingen te treffen.

Maar zij ontvingen Hem niet, omdat Hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen Zijn aangezicht gericht was.

Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft?

lees meer....Volgen van Jezus

2de van de zomer

Psalm 16

Het hoogste goed

Een gouden kleinood van David.

Bewaar mij, o God,

want ik heb tot U de toevlucht genomen.

Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere;

goedheid is niet voor U,

maar voor de heiligen die op de aarde zijn,

en de machtigen, in wie ik al mijn vreugde vind.

Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven;

ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit

en neem de namen ervan niet op mijn lippen.

HEERE is mijn enig deel en mijn beker.

U onderhoudt wat het lot mij toewees.

De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen,

ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen.

Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven;

zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren.

Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;

omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich,

ook zal mijn lichaam veilig wonen.

Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten,

U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.

U maakt mij het pad ten leven bekend;

overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,

lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login