zaterdag, 15 augustus 2020

Agenda

 16 augustus

Dienst te Velde
op het sportveld van VVT

Voorganger: ds. P.W. Dekker

Lector: Popke Bosma

Muziek: Melle Leegstra

Ouderling van dienst: Sjoerd Tamsma

 

Collecte: 2/3 voor gezamenlijke kerken

1/3 voor The Bread Basket

een gift kunt u overmaken op

NL29 RABO 0363 0060 28
Tnv  Geref. kerk

NL10 RABO 0360 06079 9
Tnv Herv. kerk

……………………………………..

Blote voetenpad

Recente opnames

video 19 juli

video 26 juli

video 2 augustus

Video 9 augustus

 

 

 

 

 

Berichtgeving

Gemeenteleden,

De kerkenraad heeft besloten dat per 5 juli 2020 weer kerkdiensten kunnen worden gehouden met het aantal personen dat is toegestaan met inachtneming van de 1,5 mtr. maatregelen. Voor wat betreft de samenzang betracht de kerkenraad nog de nodige voorzichtigheid en heeft daarom besloten dat er tijdens de diensten niet gezongen wordt.

Omdat het aantal veilige zitplaatsen beperkt is, is het noodzakelijk dat men zich voor elke zondag aanmeld bij de contactpersoon zodat wordt voorkomen dat de beschikbare plaatsen wordt overschreden en om teleurstellingen te voorkomen.

Contactpersoon: Bennie van der Heide

Aanmelden op zaterdag van 09.00 - 12.00

tel. nr.: 0654 927 667

Video's

 9 augustus

Voorganger: ds. G. Timmer

Lector: Clazien v.d. Wal

Organist: Hennie v.d. Meer

Ouderling van dienst: Hieke Veenstra

 

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login