zondag, 18 augustus 2019

Agenda

 

18-aug      

9:30  ds. G. Timmer               Gez.Dienst in GK

25-aug      

9:30  ds. J. Bakker        Feanwâlden

Waakzaam

 

Lukas 12: 32 - 44

Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt, in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt.

Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Wees waakzaam

Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend.

En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen.

Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen.

En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven.

Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken.

U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

 

8ste van de zomer

Psalm 33: 12 - 22

Lofzang op Gods almacht

Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft,

het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.

De HEERE schouwt uit de hemel

en ziet alle mensenkinderen.

Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij

alle bewoners van de aarde.

Hij vormt hun aller hart;

Hij let op al hun daden.

Een koning wordt niet verlost door een groot leger,

een held wordt niet gered door grote kracht.

Het paard geeft valse hoop op de overwinning

en bevrijdt niet door zijn grote kracht.

Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen,

op hen die op Zijn goedertierenheid hopen,

om hun ziel te redden van de dood

en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is.

Onze ziel verwacht de HEERE,

Hij is onze hulp en ons schild.

Want ons hart is in Hem verblijd,

omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.

Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE,

zoals wij op U hopen.

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login