donderdag, 28 mei 2020

Agenda

Zondag 24 mei, zondag Exaudi,

laatste zondag na Pasen

09.30 uur: Besloten gez. dienst met

ds. C.W. Neef

Hennie v.d. Meer, orgel

Dieuwerke Kamstra-Brouwer, lector

Collecte: voor de kerk

Live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Live met beeld via onze website

Voor smartphones klik op

dienst 21 mei (vanaf 09.00 uur)

 

............................................................

Volgorde van de dienst:

Orgelspel

Welkom, mededelingen, bemoediging

Stil gebed, begroeting

Zingen: Ps 27, 4.7

Gebed om ontferming en Gods aanwezigheid

Lezen: Joh. 14, 15-18

Zingen: Lied 680, 1.3.5

Schriftlezing: Joh. 17, 1-13

Zingen: Lied 663

Overdenking

Orgelspel

Dankgebed-voorbeden

Slotlied: Lied 416, 1.4

Zegen

De video opnames van de vorige diensten en voor Android toestellen kunt u klikken op de datum:

   29 maart

   5 april

  12 april

  19 april

  26 april

  3 mei

10 mei

17 mei

21 mei

24 mei

 

  

 

 

Berichtgeving

Gemeenteleden,

 

[update 20-5] Protocol PKN

 

[update 4-5] Corona nieuwsbrief 5 Classis

 

De kerkeraad heeft besloten, mede op het dringende advies van de regering en PKN, tot 1 juni geen kerkdiensten te houden. 

Via de Foarearst zullen we u op de hoogte houden.

 

Verzoek dit bericht zoveel mogelijk te delen.

 

De kerkeraad

 

------------------------------------------------------------------------------------

Hier komt de live stream 31 mei


Als u na 9 uur nog geen beeld hebt

probeer dan de webpagina te verversen.

Voor Android toestellen onder agenda op de datum klikken.

 

 

 

 

De belofte

 

Joh. 14:26; 15:26; 16:7; Hand. 1:4

Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login