woensdag, 16 oktober 2019

Agenda

20 oktober

9.30        ds. W. Feenstra

27 oktober

9.30        Themadienst

3 november

9.30        ds.. G. Timmer

6 november

19.30      ds.E. van Gulik

10 november

9.30        ds. J.L. Posthumus

17 november

9.30        ds.G. Wessels

Rechtvaardigheid

 

 

Lucas 18 : 1 - 8

De onrechtvaardige rechter

En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop

dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.

Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag.

En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij.

En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie,

toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat.

En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt.

Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen?

Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

5de van de herfst

Psalm 121

God bewaart Zijn volk

Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,

vanwaar mijn hulp komen zal.

Mijn hulp is van de HEERE,

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal uw voet niet laten wankelen,

uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Zie, de Bewaarder van Israël

zal niet sluimeren of slapen.

De HEERE is uw Bewaarder,

de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

De zon zal u overdag niet steken,

de maan niet in de nacht.

De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,

uw ziel zal Hij bewaren.

De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,

van nu aan tot in eeuwigheid.

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login