zondag, 16 mei 2021

Berichtgeving

Laatste nieuws ( 25 februari 2021)

Betreft het zingen in de kerk.

Corona Niewsbrief Februari

Paasboodschap 2021

 

Hemelvaart

Gezamenlijke dienst

Donderdag 13 mei 09.30 uur

Voorganger: ds. G. Timmer uit Kollum

Ouderling van dienst: Henk v.d Boon

Diaken van dienst: Jikke Sikma

Lector: Sjoukje Posthumus -  Huizenga

Orgel: Jelle Dotinga

Collecte: Beide kerken

U kunt uw gaven overmaken op 

op de bekende rekeningnummers

van de eigen kerk.

 

Zondag 16 mei 09.30 uur.

Voorganger: ds. W. Feenstra

Ouderling van dienst: Hein Vogt

Diaken van dienst: Jappie Ellens

Lector: Riemer Renkema

Orgel: Jelle Dotinga

Zanger: Albert Eisinga

Collecte: Kerk

U kunt uw gaven overmaken op

NL29 RABO 0363 0060 28

t.n.v. Gereformeerde Kerk

 

 

 

 

 

 

 

Video's

Donderdag 13 mei 09.30 uur

Hemelvaartsdienst met ds. G. Timmer

 

 

 

Zondag 16 mei 09.30 uur

Eredienstdienst met ds. W. Feenstra

 

 

 

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login