zaterdag, 31 oktober 2020

Agenda

4 november 19.30 uur

Dankdag Gewas en Arbeid

ds. T. Huttenga, dankstond gewas en arbeid

Oudeling van dienst: Henk v.d. Boon

Diaken van dienst: Jikke Sikma

Lector:Teunie Dijkstra- v.d. Boon

Orgel: Jelle Dotinga

Beamer: Marten Veenstra

Collecte: Diaconie

NL76 RABO 0363 0113 90

tnv  Diaconie Geref. kerk Twijzelerheide

8 november  9.30 uur

Viering Heilig Avondmaal

Ds. G. J. van Wieren

Ouderling van dienst: Wytse Posthumu

Diaken van dienst: Jappie Ellens

Lector: Jappie de Wilde

                   

Orgel: Hennie v.d. Meer

Beamer: Thomas Veenstra

Collecte: Diaconie

 

NL76 RABO 0363 0113 90

tnv  Diaconie Geref. kerk Twijzelerheide

……………………………………..

Recente opnames en Android

Video 4 oktober

Video 11 oktober

Video 18 oktober

Video 25 oktober 

Video 1 november (live vanaf 09.30)

 

 

 

 

Berichtgeving

Gemeenteleden,

De kerkenraad heeft besloten dat per 5 juli 2020 weer kerkdiensten kunnen worden gehouden met het aantal personen dat is toegestaan met inachtneming van de 1,5 mtr. maatregelen. Voor wat betreft de samenzang betracht de kerkenraad nog de nodige voorzichtigheid en heeft daarom besloten dat er tijdens de diensten niet gezongen wordt.

Omdat het aantal veilige zitplaatsen beperkt is, is het noodzakelijk dat men zich voor elke zondag aanmeld bij de contactpersoon zodat wordt voorkomen dat de beschikbare plaatsen wordt overschreden en om teleurstellingen te voorkomen.

Contactpersoon: Bennie van der Heide

Aanmelden deze week op vrijdagavond van 18.00 tot 21.00 uur

tel. nr.: 0654 927 667

 

 

De actuele stand van zaken over de maatregelen in de kerken leest u in

 

Corona nieuwsbrief oktober

 

Video's

 1 november  9.30 uur

 Mw. G. v.d. Galiën

Ouderling van dienst: Ria Hietkamp

Diaken van dienst: Jappie Ellens

Lector: Clazien v.d. Wal

                   

Orgel: Hennie v.d. Meer

Beamer: Rianne v.d. Ploeg

Collecte: Kerk

 

NL29 RABO 0363 0030 28

tnv  Geref. kerk Twijzelerheide

 

 

 

 

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login