woensdag, 19 februari 2020

Agenda

16 februari

      9.30 ds. T. Oldenhuis, Coevorden

23 februari

      10.00 Themadienst

1 maart

      9.30 mw. A. Plantinga

8 maart

      9.30 ds. J. Arensman, Dokkum

11 maart

      19.30 ds. E. van Gulik, Leek
       Biddag voor gewas en arbeid

11 maart

      20.30 gemeenteavond

 

Jezus en de wet

 

Mattheüs 5:17 - 26

Jezus en de Wet

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

Want, voorwaar, Ik zeg u:

Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Jezus en de traditie

U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht

lees meer....Jezus en de wet

Epifanie

Psalm 119: 9 - 16

Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver?

Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord.

Ik zoek U met heel mijn hart,

laat mij van Uw geboden niet afdwalen.

Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen,

opdat ik tegen U niet zondig.

Geloofd zij U, HEERE,

leer mij Uw verordeningen.

Ik heb met mijn lippen verteld

al de bepalingen van Uw mond.

In de weg van Uw getuigenissen

verblijd ik mij meer

dan in alle bezit.

Ik overdenk Uw bevelen

en heb oog voor Uw paden.

Ik verblijd mij in Uw verordeningen,

Uw woord vergeet ik niet.

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login