maandag, 14 juni 2021

Berichtgeving

Zondag 6 juni09.30 uur:  

Voorganger: ds. J.J. van der Sleen

van De Wilp - Siegerswoude

Thema: ‘En vergeef ons onze schulden’

Ouderling van dienst: Hannie Meetsma

Diaken van dienst: Jappie Ellens

Lector: Jappie de Wilde

Orgel: Hennie van der Meer

Beamer: Gerrie van Lingen

Collecte: Kerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 13 juni 09.30 uur:   

Viering Heilig Avondmaal

                       

Voorganger: mw. ds. C. Nicolay

Ouderling van dienst: Ria Hietkamp

Diaken van dienst: Jikke Sikma

Lector: Henk v.d. Boon

Orgel/piano: Jelle Dotinga

Zang: Albert Eisinga

Beamer: Bennie v.d. Heide

Collecte: Diaconie, hulp corona India

Video's

 

Zondag 6 juni 09.30 uur

ds. J. van der Sleen

 

 

 

Donderdag 10 juni

Dankdienst Djoerd Vogt

 

 

 

Zondag 13 juni 09.30 uur

Heilig Avondmaal ds. C. Nicolay

 

Adresgegevens

Prot. gemeente De Banier
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login