donderdag, 21 januari 2021

Video's

Zondag 17 januari 09.30 uur

 

Voorganger: mw. ds. C. Nicolay

Ouderling van dienst: Ria Hietkamp

Diaken van dienst: Jappie Ellens

Lector: Duifke Renkema - v.d. Meulen

Orgel: Hennie v.d. Meer

Collecte: Diaconie

NL76 RABO 0363 0113 90

tnv  Diaconie

Geref. kerk Twijzelerheide

 

 

 

 

 

 

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login