donderdag, 28 mei 2020

Zondag 24 mei, zondag Exaudi,

laatste zondag na Pasen

09.30 uur: Besloten gez. dienst met

ds. C.W. Neef

Hennie v.d. Meer, orgel

Dieuwerke Kamstra-Brouwer, lector

Collecte: voor de kerk

Live te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Live met beeld via onze website

Voor smartphones klik op

dienst 21 mei (vanaf 09.00 uur)

 

............................................................

Volgorde van de dienst:

Orgelspel

Welkom, mededelingen, bemoediging

Stil gebed, begroeting

Zingen: Ps 27, 4.7

Gebed om ontferming en Gods aanwezigheid

Lezen: Joh. 14, 15-18

Zingen: Lied 680, 1.3.5

Schriftlezing: Joh. 17, 1-13

Zingen: Lied 663

Overdenking

Orgelspel

Dankgebed-voorbeden

Slotlied: Lied 416, 1.4

Zegen

De video opnames van de vorige diensten en voor Android toestellen kunt u klikken op de datum:

   29 maart

   5 april

  12 april

  19 april

  26 april

  3 mei

10 mei

17 mei

21 mei

24 mei

 

  

 

 

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login