donderdag, 02 juli 2020

REGELEMENT COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE
Artikel 1. Opdracht
De zorg voor vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente rust bij de kerkenraad.
De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard toe aan het college van kerkrentmeesters.
Voor zover van toepassing geldt voor het College van kerkrentmeester wat staat in ordinantie 11 - 1 (DE VERMOGENSRECHTERLIJKE AANGELEGENHEDEN) van de kerkorde.
http://www.pkn.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerkorde-PKN-Ordinantie-11-De-vermogensrechtelijke-aangelegenheden.pdf
Artikel 2. Organisatie
Het College van kerkrentemeesters bestaat uit 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 1 kerkrentmeester
Voor het uitvoeren van de in de ordinanti├źn bepaalde werkzaamheden wordt het college van kerkrentmeesters bijgestaan door de commissie van beheer.
Het College van kerkrentmeester vormt het bestuur van de commissie van beheer.
De commissie van beheer wordt gevormd door het college van kerkrentmeester aangevuld met 5 leden. Deze leden worden gevraagd uit de belijdende- en de doopleden van de gemeente.
Artikel 3. Organen.
De navolgende organen vallen vermogensrechtelijk onder het college van kerkrentmeesters maar rapporteren rechtstreeks aan de kerkenraad.
Verjaardagfonds.
Kerkelijk bureau.
Orgelfonds.
Archivaris.
Bazaarcommissie.
Renovatiecommissie.
Kindernevendienst.
Kinderkerk.
Tienerkerk.
Foarearst.
Jeugdraad.

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login