donderdag, 02 juli 2020

werkcommissies

Boekhouding
De boekhouder van de kerk is D. Nicolai. Samen met de penningmeester van het college van kerkrentmeesters zorgt hij voor de verantwoording van de financiën.

Collectebonnen
Over de gelden die men geeft als giften aan door de staat erkende instanties en liefdadigheidsinstellingen, hoeft men met inachtneming van een drempelbedrag geen belasting te betalen. M.a.w. giften zijn aftrekbaar. De inspecteur van de belastingen eist echter wel betalingsbewijzen. Om hieraan te voldoen is er de mogelijkheid om collectebonnen te kopen. Nadere informatie en verkooppunt voor collectebonnen:
D. Nicolai, It Skeanpaed 4, tel.: 444153

Renovatiecommissie
De renovatiecommissie heeft als taak het uitvoeren van de renovatie en verfraaiing van ons kerkgebouw en een gedeelte van de bijgebouwen. Alle mogelijke opties zullen door de commissie worden onderzocht. Tevens zal de commissie coördineren bij de acties die gehouden zullen worden om het benodigde geld bij elkaar te brengen. De commissie zal van een tijdelijke aard zijn; wanneer de renovatie is voltooid zal de commissie weer worden opgeheven.

Klusploeg
Iedere woensdagochtend vanaf negen uur komt een aantal mensen bijelkaar om renovatie, onderhoud en klusjes uit te voeren in en rondom de kerk en gebouwen. Zij beginnen met koffie en er wordt ook heel wat besproken. Een waardevol en enhousiast team is zo ontstaan. Meer weten? Woensdagochtend om negen uur is er koffie.

Verjaardagfonds
De opbrengst van het verjaardagsfonds is ca € 1.500,-- per jaar. Dit is een mooie inbreng en kan voor speciale projecten worden bestemd. Het verjaardagfonds heeft o.a. bijgedragen aan de verbouwing van de pastorie en de kerk, de geluidsinstallatie, de schermen die gebruikt worden in het Kompas en de renovatie van de kerk

Orgelfonds
Het fonds houdt zich bezig met het inzamelen van de jaarlijkse onderhoudsbijdragen, draagt zorg voor het onderhoud en regelt de inroostering en vergoeding van organisten.

Bazaarcommissie
De bazaarcommissie organiseert jaarlijks een bazaar in november. Met hulp van vele gemeenteleden hopen we er elk jaar weer een gezellige middag/avond van te maken. De opbrengst gaat in de regel 50% naar de kerk en 50% naar een goed doel. Elk jaar is dat een ander goed doel.

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login