donderdag, 02 juli 2020

Ondersteunende diensten

Kerkelijk archief
Het archief van onze kerk wordt beheerd door B. v.d. Heide.
Heeft u iets in uw bezit wat de moeite waard is om het voor de kerk te bewaren, wilt u dat dan brengen bij bovenstaand adres? Inzage van archiefstukken is mogelijk met toestemming van de kerkenraad.

Kerkelijk bureau
Vertrek uit onze gemeente kunt u doorgeven aan G. Meerstra. Hij beheert de kerkelijke ledenadministratie.
De kerkadministrateur verwacht ook bericht van geboorte, huwelijk, overlijden, en verhuizing. Dit is belangrijk voor de kerkelijke administratie. Dit soort aangelegenheden dus zowel bij het pastoraat. als bij het kerkelijk bureau melden.

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login