woensdag, 16 oktober 2019

Eeuwigheidszondag 2017

Spiegel:
   
in de spiegel zien we de glans van de herinneringen! 

Scherven:
   
de kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons bestaan, en het moeten missen van hen die dierbaar waren.

Kaars:
   
het eeuwige licht, in de spiegel zien we dat het licht niet dooft.

Kleurrijk bloemstuk:
   
de verschillende bloemen in verschillende kleuren en hoogteverschillen geven de veelkleurigheid van de mensen en verschillen op onze mooie aarde weer.

Romeinen 8: 38-39 NBV

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

               

Dood – Leven:
   
zwart en wit

Engelen – Duivelse geesten:
   
engelbeeldje en zwart kleed

Nu – Toekomst:
   
spiegel

Hoogte – Diepte:
   
verschillende hoogtes in bloemstuk

Liefde van God:
   
hart

Eeuwig leven:
   
Hedera is altijd groen

Kerk en School

 
 
 
 
 
 

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login