donderdag, 21 januari 2021

Gemeente

 

Dit is de website van de Gereformeerde Kerk van Twijzelerheide. Hier kunt u kennis maken met onze kerk en gemeente. U vindt hier informatie over de gemeente, wat haar bezielt en wat zij doet. Kijk rustig rond. Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen onder 'Contact'.

U bent natuurlijk ook welkom om een van diensten mee te maken. Op de 'Home' bladzijde vindt u de aanvangstijden en voorgangers. Als u niet in de gelegenheid bent de kerk te bezoeken, is er de mogelijkheid de dienst rechtstreeks of op een later tijdstip te beluisteren via www.kerkomroep.nl

De kerk ziet zich als deel van de wereldwijde kerk die het geloof belijdt in de drie-enig God. De gemeente voelt zich aangetrokken tot elementen uit de evangelische beweging en richt zich op haar plaats in haar omgeving als dorp.

 Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit: moderamen, wijkouderlingen, jeugdouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.
Het moderamen is wat men ook wel noemt het dagelijks bestuur. Zij bereidt vergaderingen voor, voert kerkenraadsbesluiten uit en formuleert beleidsvoorstellen.
De wijkouderlingen verzorgen met de predikant het pastoraat in de gemeente. Onder het pastoraat vallen de wijkavonden, ziekenbezoeken, bezoeken bij rouw, geboortes en huwlijken.
De jeugdouderling dragen de verantwoordelijkheid voor de geestelijke opvoeding van de jeugd maar ook voor sport en ontspanning.
De ouderling-kerkrentmeesters vormen met de kerkrentmeesters het college van kerkrentmeesters. Dit college vormt in onze gemeente het bestuur van de commissie van beheer.
De diacenen zijn verantwoordelijk voor hulp aan behoeftigen. Zowel in eigen gemeente, in eigen land maar ook voor hulp in buitenland. Deze laatste wordt geco√∂rdineerd door oa. 'Kerk in Actie'. 

Predikant

Sinds het vertrek van ds. G. van Wieren (augustus 2014) is onze gemeente vacant.
Wij hebben ds. C. Neef (emeritus predikant te Kollum) bereid gevonden om het pastoraat in onze gemeente op zich te nemen. Voor uitvaart- en trouwdiensten kunnen wij een beroep op hem doen.
Wij hopen ds. W. Feenstra dit jaar nog als predikant te mogen begroeten.

Login