zaterdag, 20 juli 2019

Diaconie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan. Behalve het diaconaat, de hulp aan mensen dichtbij, in stad en regio, is er ook het werelddiaconaat. Dat wil zeggen hulp - voor korte of langere tijd - aan mensen elders in de wereld.

 

Vervoer

Mensen die niet (meer) zelfstandig naar de kerk kunnen maar wel graag de diensten bij willen wonen, kunnen contact opnemen met de diaconie. Dit wordt ook al onderling met familie of kennissen geregeld, maar het kan voorkomen dat er op een moment niemand beschikbaar is. In zo'n geval kunt u contact opnemen met de dienstdoende diaken.
Voorop elke Foarearst worden de naam en het telefoonnummer vermeld van de betreffende diaken, die u kunt bellen tot zaterdagavond 19.00 uur.

Klussendienst

Er kan een moment komen dat u het niet meer ziet zitten om kleine klusjes in huis nog zelf te doen. U kunt hierbij denken aan het ophangen van een lamp of schilderij, een tuinhekje repareren of een douchekop vervangen. Vindt u in uw omgeving niemand die dit voor u kan doen, neemt u dan gerust contact op met de klussendienst van de diaconie.
De diaconie zal dan binnen onze gemeente vrijwilligers gaan zoeken om voor u het klusje te kunnen klaren. Dus vraag gerust uw wijkdiaken.

 

 

Christelijk Maatschappelijk Werk Interzorg

Stichting Zorgcombinatie Interzorg
Foswerterstrjitte 71
9172 PS Ferwert
Tel. 0518-418282
Internet: www.interzorg-ferwert.nl

Contactpersoon voor dit gebied

Johanna Schipper

Tel: 06 30276448.

 

Zorgcombinatie Interzorg, dichtbij en in de buurt

Interzorg biedt een compleet zorgaanbod, dat bestaat uit Thuiszorg (huishoudelijke zorg en verzorging & verpleging), Maaltijdservice aan Huis en Maatschappelijk Werk. Daarnaast heeft zij, in Ferwert, een verzorgingshuis met een verpleegafdeling. Voor al onze diensten kunt u kijken op www.interzorg-ferwert.nl. Ook kunt u bellen met het algemene informatienummer 088 – 518 0200. Hieronder lichten wij een aantal van onze diensten uit.

 

Huishoudelijke verzorging

Daarbij kunt u denken aan hulp bij huishoudelijke werkzaamheden zoals het schoonmaken van uw woonkamer of sanitair, hulp bij het verschonen van uw bed, ramen lappen enz. Deze vorm van thuiszorg is aanvullend. Wat u zelf nog kunt doen, doet u zelf. Welke hulp u krijgt en hoe vaak, hangt mede af van uw eigen mogelijkheden en uw woonomstandigheden. U kunt uw huishoudelijke hulp ten allen tijde rechtstreeks inkopen bij Zorgcombinatie Interzorg. Mogelijk heeft u recht op vergoeding van (een deel van) de kosten voor huishoudelijke dienstverlening via een indicatie van uw gemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw gemeente.

 

Verpleging & Verzorging

De afdeling Thuiszorg begeleidt en verzorgt mensen in de thuissituatie. Verpleegtechnische handelingen zoals wondzorg, zorg voor katheters, het geven van medicijnen en injecties, behoren o.a. tot ons takenpakket.  Daarnaast kunnen wij u adviseren over eventuele aanpassingen in uw woning en over het uitvoeren van medische handelingen. Onze wijkverpleegkundigen kunnen u adviseren, begeleiden of doorverwijzen naar wat voor u de beste zorg of ondersteuning biedt.

 

Maatschappelijk Werk

Onze maatschappelijk werkers helpen u wanneer u bepaalde zaken zelf niet meer kunt oplossen. Samen met hen onderzoekt u de mogelijkheden, in plaats van de onmogelijkheden. U kunt met veel vragen bij hen terecht, bijvoorbeeld over financiële problemen, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, gezondheidsproblemen of problemen op het werk of met officiële instanties. Ook ingrijpende gebeurtenissen zoals het verlies van een dierbare kunnen een aanleiding zijn om ons in te schakelen. Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij het gebiedsteam van uw gemeente. Raadpleeg hiervoor de gemeentelijke websites. 

 

Maaltijden

Wij verzorgen maaltijden aan huis. Als u niet in staat bent om zelf te koken en er thuis ook niemand is die dit voor u kan doen, of als u het gewoon erg druk heeft en geen tijd of zin om lang in de keuken te staan, dan biedt onze maaltijdservice uitkomst! Aan de hand van een menukeuzelijst kunt u zelf uw maaltijd samenstellen. De maaltijden variëren van de traditionele Fryske (stamp)pot tot gerechten met rijst en pasta, dus voor elk wat wils. Ook vegetarische en cholesterolarme maaltijden bereiden wij met plezier en zorg voor u. Voor meer informatie kunt u kijken op www.maaltijdserviceferwert.nl of bellen met ons algemene nummer 088 – 518 0200.

 

Iedereen kan donateur worden van onze stichting en ieder lid van uw gemeente kan gebruik maken van de voorzieningen die we bieden. U kunt ook lid worden van de stichting. U ontvangt dan een ledenpas, waarmee u verzekerd bent van professionele en complete zorg van uw eigen christelijke zorgleverancier. De ledenpas kunt u aanvragen via het algemene informatienummer of via de website. Hier staat ook meer informatie op.

Login