zondag, 15 december 2019

Pastoraat.

Het pastoraat in de gemeente wordt verzorgd door de wijkouderlingen. Zij worden bijgestaan door ds. P. Dijkstra. In voorkomende situaties (ziekenhuis, overlijden, ziekte e.d.) wordt u verzocht contact op te nemen met uw wijkouderling.

Ook graag bericht van hen die thuis worden verpleegd.
Vermeldingen in Foarearst of contact met ds. Dijkstra worden verzorgd door Ria Hietkamp.

 

Wijkassistenten
Samen met het pastoraat zijn de wijkassistenten actief in de gemeente. Zijn mensen alleenstaand, eenzaam, ziek, aan huis gebonden, ...dan komt de wijkassistente of contactpersoon op bezoek. Maar ook gaat de wijkassistente naar de begrafenis bij overlijden en brengt een bezoekje aan de eventuele nabestaande(n).

 


Login