zaterdag, 20 juli 2019

Pastoraat.

Het pastoraat in de gemeente wordt verzorgd door de wijkouderlingen. Zij worden bijgestaan door ds. P. Dijkstra. In voorkomende situaties (ziekenhuis, overlijden, ziekte e.d.) wordt u verzocht contact op te nemen met uw wijkouderling.

Ook graag bericht van hen die thuis worden verpleegd.
Vermeldingen in Foarearst of contact met ds. Dijkstra worden verzorgd door Griet de Boer.

 

Wijkassistenten
Samen met het pastoraat zijn de wijkassistenten actief in de gemeente. Zijn mensen alleenstaand, eenzaam, ziek, aan huis gebonden, ...dan komt de wijkassistente of contactpersoon op bezoek. Maar ook gaat de wijkassistente naar de begrafenis bij overlijden en brengt een bezoekje aan de eventuele nabestaande(n).

 

Contactpersonen
In de wijken 4 en 6 zijn geen wijkassistentes, maar straatcontactpersonen. Zij hebben aandacht voor de bewoners van de straat, dus niet alleen voor de eigen gemeenteleden. Om naar de eigen gemeenteleden om te zien als in de andere wijken is met de contactpersonen afgesproken dat voor de aandacht aan gemeenteleden de volgende afspraken gelden: Een bezoekje bij verjaardagen van 75+, thuiskomst uit het ziekenhuis, nieuw ingekomen leden; bij geboorte en gemeenteleden die gaan samenwonen.

Login