zondag, 15 december 2019

Preekrooster

 

 

Datum   Voorganger   bijz. Kerkelijk jaar rondgang deurcollecte
01-jan 10.00 ds. P.Dijkstra Grou In HK Nw.jaarsontm. Gez.Kerken Gez.Evang.
05-jan 9.30 ds. H.F. de Vries Dokkum     Kerk Wijkass. 1
12-jan 9.30 ds. J. Huitema Drachten     Diaconie 1 Jeugd
19-jan 9.30 ds. R.A. Wouda Zwijndrecht     Kerk Bouwfonds
26-jan 9.30 Themadienst   EX. COLL. kinderkerk Kerk JOP
02-feb 9.30 ds. G. Postma Wâlterswâld H. Avondm.   KIA Werel  
09-feb 9.30 ds. B.G. Keizer Oostrum     Diaconie 2 Jeugd
16-feb 9.30 ds. T. Oldenhuis Coevorden     Kerk Bouwfonds
23-feb 9.30 Themadienst   EX. COLL. kinderkerk Kerk Oec.Cat.Educ.
01-mrt 9.30 mw.A. Plantinga Ee   1e lijdenszondag Kerk Kinder-Tienerk
08-mrt 9.30 ds. J. Arensman Drachten   2e lijdenszondag Diaconie 3 Jeugd
11-mrt 19.30 ds. E. van Gulik Leek Biddag   Kerk Kinder-Tienerk
15-mrt 9.30 ds. G. Timmer   Tienerkerk 3e lijdenszondag KIA Zend Bouwfonds
22-mrt 9.30 ds. J.Posthumus Urk   4e lijdenszondag Kerk Kinder-Tienerk
29-mrt 9.30 Themadienst   EX. COLL. Kinderkerk Kerk Kinder-Tienerk

Gepubliceerd 28 november 2019

Login