donderdag, 24 september 2020

Jeugdraad

AAn dit artikel wordt gewerkt

 

Catechese

De catechese aan de jeugd van 12 tot 16 jaar is geïntegreerd in de tienerkerk.

Belijdeniscatechisatie

Belijdenis doen. Voor velen een grote stap waar tegenop wordt gezien. Ben ik wel goed genoeg om belijdenis te doen? Ik geloof wel, maar geloof ik wel genoeg? Zo een aantal

vragen die door je hoofd kunnen gaan bij het horen van het woord belijdenis. Want dan komt het er op aan, toch?

Nu is het goed om bij belijdenis voor ogen te houden dat het geen examen is. Het is geen proeve van bekwaamheid. Geen tentoonstellen van diepe geloofsinzichten. Juist niet, zou

ik bijna zeggen. Belijdenis doen, is zeggen dat je het zelf ook allemaal niet kan. Zeggen dat je het zelf ook allemaal niet weet. Belijdenis doen is je toevertrouwen aan de leiding

van God. Met al je vragen en al je twijfels. Het is als het ware zeggen: 'Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp' (Marc.9:24).

Voor wie is de belijdeniscatechisatie bedoeld?

Voor allen die nog geen belijdenis gedaan hebben, maar dat wel willen.

Voor allen die het wel wilden, maar het vergaten.

Voor jong en oud, voor twijfelaars en 'zeker-weters'.

Een gouden regel bij belijdeniscatechisatie is: wie komt is niet verplicht om ook een daadwerkelijk belijdenis te doen.

Denk je over belijdeniscatechisatie na? Neem dan contact met een van ons op!

Weet je het niet zeker? Neem dan ook contact met ons op!

Meer informatie over de belijdeniscatechisatie bij de jeugdouderlingen en predikant

 

Kinderoppas

Wilt u graag naar de eredienst? Maar kan dit niet i.v.m. kleine kinderen die u thuis heeft? Geen probleem! Iedere zondag is er oppas geregeld. De kinderen kunt u voorafgaand aan de eredienst naar het Kompas brengen. Hier vangt de oppas uw kinderen op, zodat u naar de dienst kunt gaan en uw kinderen gezellig kunnen spelen. Tijdens de collecte krijgt u de gelegenheid om uw kinderen op te halen. Zo maken ook de oppaskinderen het einde van de dienst mee in de kerkzaal. U kunt voorop de 'Foarearst' lezen wie er oppasdienst heeft.

 

Kindernevendienst

Is uw kind inmiddels 4 jaar geworden? Dan is hij/zij van harte welkom bij de kindernevendienst. Iedere zondag gaan de kinderen van groep 1 t/m 6 tijdens de eredienst uit de kerkzaal. In het bijgebouw proberen wij dan op eenvoudige wijze het evangelie te vertellen. We zingen liedjes, vertellen een verhaal en maken een bijpassend (knutsel) werkje. De eerste keer dat uw zoon/dochter mag komen bent u ook van harte uitgenodigd. Voor de groepen 7 en 8 is er 2x per maand kindernevendienst. Op deze manier hebben deze kinderen ook de mogelijkheid een eredienst mee te maken. We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leiding! Wil jij ons team komen versterken?? We horen het graag!

 

Kinderkerk

Iedere eerste zondag van de maand is er kinderkerk in het Kompas. Dit is een ochtendvullend programma voor alle kinderen van de groepen 1 t/m 8. Ook binnen de kinderkerk proberen wij het evangelie op eenvoudige wijze uit te dragen. De visie van waaruit wij werken is: ‘Jezus vinden en volgen op een vrolijke, veilige en verkennende manier.’ Uw kind komt toch ook??

Wanneer uw kind het wat spannend vindt om alleen bij de kinderkerk te zijn, dan bent u als ouder van harte welkom om te blijven en de dienst met ons mee te vieren.

Tijdens de kinderkerk is er kinderoppas aanwezig.

 

Tienerkerk

Op de derde zondag van de maand is er een speciale tienerdienst voor de leeftijd van 12 t/m 17 jaar. In deze interactieve dienst worden er door middel van video, muziek, games en een praatje christelijke thema's behandeld. Wij verlangen er naar dat elke tiener een persoonlijke relatie krijgt met God en dat deze diensten daaraan bijdragen. De tienerdienst begint tegelijk met de dienst voor volwassenen: 9:30 uur en is om 10:45 uur afgelopen.

 

Rock Steady

De Rock Steady-groep bestaat uit ongeveer 15 tieners die eens in de 2 weken bij elkaar komt. De groep bestaat uit tieners die in klas 3,4,5 en 6 zitten van het voortgezet onderwijs. De Rock Steady avonden bestaat uit gekke games, ontmoeting, kennis maken met het christelijke geloof. Door Relationeel te werken komen tieners graag naar deze club avonden. Rock Steady word gegeven 1 keer in de twee weken op woensdagavond van 19:00 tot 20:30.

 

Bean

 

Bean groep 7 en 8

Bean groep 7 en 8 wordt voor de kinderen van groep 7 en 8 op de school “de Reinbôge” georganiseerd op een aantal middagen van 14.00 tot ca 15.15 Een gezellige en vaak gekke middag met spelletjes en grappige opdrachten, maar waar ook ruimte is voor serieuzere dingen. Over vriendschap, vertrouwen en geloven in God. Hier wordt een belangrijke basis gelegd voor later. Rond deze leeftijd kiezen kinderen of ze geloven in God. Datums Bean worden via school bekent gemaakt.

 

Bean klas 1 en 2

Bean klas 1 en 2: voor de jeugd die naar de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs gaan. Leiding van deze groep zijn Annika Holtewes en André van der Meer. Bean klas 1 en 2 wordt gegeven in het kompas, circa elke twee weken op de woensdagavond van 19.00-20.15 uur. Een vooral gezellige avond maar waar ook ruimte is om eens serieus over het geloof na te denken.

 

Bijzondere activiteiten

De jeugdouderlingen met de jeugwerkers en vele vrijwilligers geven vorm aan het jeugdwerk. Naast de vaste activiteiten kennen we ook b.v. Volleybaltournooi, EO jongerendag, survivaltocht enz. Vooral de ouders worden gestimuleerd om hun kinderen te motiveren om mee te doen. Niet alleen vanwege de geloofsopvoeding maar ook het sociale element om de kinderen met elkaar activiteiten te laten ontplooien en elkaar te leren kennen.

 

 

 

Login