woensdag, 16 oktober 2019

De jeugdouderlingen met de jeugwerkers en vele vrijwilligers geven vorm aan het jeugdwerk. Naast de vaste activiteiten kennen we ook b.v. Volleybaltournooi, EO jongerendag, survivaltocht enz. Vooral de ouders worden gestimuleerd om hun kinderen te motiveren om mee te doen. Niet alleen vanwege de geloofsopvoeding maar ook het sociale element om de kinderen met elkaar activiteiten te laten ontplooien en elkaar te leren kennen.

Login