woensdag, 16 oktober 2019

Bean groep 7 en 8

 

Bean groep 7 en 8 wordt voor de kinderen van groep 7 en 8  op de school “de Reinbôge” georganiseerd op een aantal middagen van 14.00 tot ca 15.15 Een gezellige en vaak gekke middag met spelletjes en grappige opdrachten, maar waar ook ruimte is voor serieuzere dingen. Over vriendschap, vertrouwen en geloven in God. Hier wordt een belangrijke basis gelegd voor later. Rond deze leeftijd kiezen kinderen of ze geloven in God. Datums Bean worden via school bekent gemaakt.

 

 

Bean klas 1 en 2

Bean klas 1 en 2: voor de jeugd die naar de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs gaan. Leiding van deze groep zijn Annika Holtewes en André van der Meer. Bean klas 1 en 2 wordt gegeven in het kompas, circa elke twee weken op de woensdagavond van 19.00-20.15 uur. Een vooral gezellige avond maar waar ook ruimte is om eens serieus over het geloof na te denken.

Login