woensdag, 16 oktober 2019

Catechese
De catechese aan de jeugd van 12 tot 16 jaar is geïntegreerd in de tienerkerk.

Belijdeniscatechisatie
Belijdenis doen. Voor velen een grote stap waar tegenop wordt gezien. Ben ik wel goed genoeg om belijdenis te doen? Ik geloof wel, maar geloof ik wel genoeg? Zo een aantal
vragen die door je hoofd kunnen gaan bij het horen van het woord belijdenis. Want dan komt het er op aan, toch?
Nu is het goed om bij belijdenis voor ogen te houden dat het geen examen is. Het is geen proeve van bekwaamheid. Geen tentoonstellen van diepe geloofsinzichten. Juist niet, zou
ik bijna zeggen. Belijdenis doen, is zeggen dat je het zelf ook allemaal niet kan. Zeggen dat je het zelf ook allemaal niet weet. Belijdenis doen is je toevertrouwen aan de leiding
van God. Met al je vragen en al je twijfels. Het is als het ware zeggen: 'Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp' (Marc.9:24).
Voor wie is de belijdeniscatechisatie bedoeld?
Voor allen die nog geen belijdenis gedaan hebben, maar dat wel willen.
Voor allen die het wel wilden, maar het vergaten.
Voor jong en oud, voor twijfelaars en 'zeker-weters'.
Een gouden regel bij belijdeniscatechisatie is: wie komt is niet verplicht om ook een daadwerkelijk belijdenis te doen.
Denk je over belijdeniscatechisatie na? Neem dan contact met een van ons op!
Weet je het niet zeker? Neem dan ook contact met ons op!
Meer informatie over de belijdeniscatechisatie bij de jeugdouderlingen en predikant

 

Login