zondag, 16 mei 2021

Gemeente Groei Groep (GGG)

 

Doel van GGG:

 

   - Groeien in geloof (op ontdekkingstocht door de Bijbel)

   - Groeien in gemeenschap (leven delen het vormen van vriendenkringen)

   - Groeien in getal (uitnodigen van anderen om mee te doen)

 

Er zijn nu 2 groepen waarvan één overdag en de andere 's avonds samenkomt elke 3 weken.

In september starten de GGG's weer. Doe je ook mee? Contact: Teunie Dijkstra

 

 

Gesprekgroep SOW

 

De gespreksgroep is opgericht in de periode dat ds. Dekker (Geref.) en ds. Van der Brink (Herv.) hier predikant waren.

Het was de bedoeling om de leden van de kerken op deze manier dichter bij elkaar te brengen.

De groep is opgebouwd uit Hervormde en Gereformeerde leden.

Wij komen tijdens de winterperiode maandelijks bij elkaar op de Koekoeksblom 5.

Wij gebruiken de bijbelvertaling van het NBG 1951. Naast deze bijbel worden andere vertalingen als verduidelijking gebruikt.

Wij zijn geen studiegroep maar meer een praatgroep waar heel wat naar voren komt aangaande Gods Woord.

Deze avonden staan in het teken van elkaar bemoedigen en om van elkaar te leren. De avonden worden trouw door de leden bezocht.

Bent u nieuwsgierig? U bent altijd welkom op één van de bijeenkomsten!

Contactpersoon: Roelie

Login