woensdag, 16 oktober 2019

Gereformeerd Verenigingsgebouw Het Kompas

Bjirkewei 86, 9287 LG Twijzelerheide
telefoon 0511 443637
contactpersoon:
Mevr. A. van der Heide.

Gebruik lokalen
Voor het houden van vergaderingen e.d. is Het Kompas en de bijgebouwen alleen beschikbaar op maandag en woensdag. Dit onder andere om de energiekosten zo laag mogelijk te houden. Wanneer het bijeenkomsten zijn van een kleine groep mensen, willen wij u vragen om in overweging te nemen deze bij iemand thuis te organiseren. Voor het vastleggen van een vergadering wordt u verzocht altijd contact op te nemen met onze kosteres: Annie van der Heide op telefoonnummer 0511 442745. (emailadres volgt later).

Voorziening gehoorapparatuur
De kerkzaal is voorzien van een ringleiding. Deze ligt langs de buitenmuur. D.m.v. deze ringleiding worden signalen uitgezonden die door gehoorapparaten (stand T) opgevangen kunnen worden.

Login